Dr Pegah Rouhi

Vad studerar du?
Jag studerar effekten av olika MTH1-hämmare på tumörtillväxt. MTH1 är ett enzym, som hjälper till att avlägsna de toxiska och defekta nukleotider (DNA-byggstenar) och därefter hjälper tumörcellerna att överleva och föröka sig. Genom att avlägsna detta enzym kommer defekta nukleotider införlivas i DNA hos tumörcellerna, vilket i sin tur, leder till celldöd och avlägsnande av tumörmassan.

Vad gör din forskning viktig?
För att genomdriva och påskynda processen för läkemedelsscreening är mitt arbete nödvändigt. Jag testar stora mängder potentiella läkemedel och undersöker effekter och de underliggande mekanismerna.

Hur blev du intresserad av forskning?
Precis som de flesta av forskarna inom detta område har jag alltid haft en passion för biologi. Något som ledde mig till att specialisera mig inom biologi och molekylär cellbiologi under min grundutbildning. Efter att jag förlorat mina morföräldrar i cancer utvecklade jag ett starkt intresse för tumörbiologi under mina studier. Att jag förlorade mina morföräldrar hjälpte mig att fokusera på mina studier, som omfattande mekanismerna bakom tumörcellspridning på olika sätt. Nu jobbar jag som postdoctor i Helledaylaboratiret med att försöka hitta de mest effektiva läkemedlen mot cancer, med minsta möjliga biverkningar som gör att patienten kan ha en hög livskvalitet samtidigt som hen genomgår en cancerbehandling.

Dr Sofia Henriksson

Vad studerar du?
Min forskning behandlar de molekylära mekanismer som reglerar DNA-replikation, -skada och -reparation. DNA-molekylerna i våra celler är särskilt sårbara för eventuell skada, eftersom de bär på den genetiska information som överförs mellan celler och över generationer. Både endogena och exogena faktorer kan inducera DNA-skada, vilket kräver intakta övervaknings- och reparationssystem för att undvika potentiella mutationer. En ackumulering av DNA-skada är kopplat till cancerutveckling, men tillfogas även som en strategi för cancerbehandling. Därför är det av yttersta vikt att öka kundskapen kring den cellulära signaleringen som uppstår efter att DNA:t skadats. Mina studier ämnar att öka förståelsen kring DNA-skada som uppstår i samband med replikation och hur toxiciteten kopplad till exogen DNA-skada, som strålning, kan regleras av intracellulära faktorer.

Vad gör din forskning viktig?
Vår ambition är att bedriva forskning som i förlängningen kan gynna patienter drabbade av cancer. Därför fokuserar detta projekt på att öka den mekanistiska förståelsen kring DNA-reparation, vilket är fundamentalt för de flesta aspekterna av cancerbiologi, såsom canceruppkomst, cancerfortskridning och behandling.

Hur blev du intresserad av forskning?
Jag studerade tidigare biomedicin, en utbildning som täcker en vid bredd av medicinska och molekylärbiologiska ämnen. I anknytning till dessa studier så fann jag cancerbiologi mest intressant och bestämde mig därför för att doktorera inom detta ämne. I mina doktorandstudier så kom jag i kontakt med signaleringsvägar som styr reparation av DNA-skada. Efter det har jag fortsatt att forska om grundläggande mekanismer kring genomisk instabilitet och DNA-skada, eftersom dessa är centrala för att förstå hur cancer uppstår och för att potentiellt finna mål för nya läkemedelskandidater.

Dr Oliver Mortusewicz

Vad studerar du?
Jag studerar samordning av DNA-replikation, reparation och transkription. Däggdjursceller måste konstant kopieras (rekplikeras), läsas (transkriberas) och repareras (DNA-reparation), vilket är en stor utmaning för däggdjursceller. Vi är intresserade av att avkoda och förstå koordinering i rum och tid av dessa essentiella mekanismer med hjälp av toppmodern teknik.

Vad gör din forskning viktig?
Vi har identifierat flera nya proteiner som spelar avgörande roller vid knytpunkten av replikering, reparation och transkription. Dessa nya insikter hjälper oss att förstå de molekylära mekanismerna för hur dessa cellulära processer är reglerade och samordnade och kanske i slutändan leder till upptäckten av nya behandlingsmetoder av cancer och andra sjukdomar. Mitt största intresse är att förstå dynamiken av DNA-reparation med andra kärnprocesser såsom transkription och replikering. Nyckeltekniker involverar avancerad levande cellmikroskopi inklusive laser microirradiation och FRAP-kompletteras med cellbaserade reparationsanalyser.

Hur blev du intresserad av forskning?
Jag har alltid varit intresserad av natur och vetenskap. Därför föll det sig naturligt att jag började studera biologi. Efter en tid specialiserade jag mig inom molekylärbiologi för att förstå hur den mänskliga cellen fungerar. Att med hjälp av mikroskåp observera hur en levande cell reparerar sina DNA-skador under fascinerar mig än idag. Jag tror att det fortfarande finns mycket att upptäcka om vår biologi och varje dag i labbet kan leda till ett nytt genombrott och ta oss ett steg närmre att förstå hur liv faktiskt fungerar.

Dr Armando Cazares-Körner

Vad studerar du?
Jag är projektledare för ett team som kan designa, syntetisera och  am the project leader of a team able to design, synthesise and validera nya behandlingar mot cancer och andra sjukdomar.

Vad för din forskning viktig?
Våra resultat har potential att förbättra livskvaliteten för många människor. Varje år drabbas 14 miljoner människor av cancer världen över, vilket resulterar i mer än än 8 miljoner dödsfall årligen. Vi arbetar aktivt för att minska dessa siffror.

Hur blev du intresserad av forskning?  

Min första kontakt med naturvetenskap var när jag var 16 år och min kemilärare anmälde mig till en kemitävling. Han utmanade mig genom att utfästa att jag inte skulle behöva ta del av fler lektioner i klassrummet om jag bara kom etta i tävlingen. Som ett resultat har jag blivit upplärd av de främsta professorerna vid det nationella universitetet i Mexico och de fick mig att börja älska kemi och vetenskap. Komplexiteten och precisionen av liv fascinerar mig fortfarande.

Stödjer cancerforskning i Sevilla, Spanien

Arbetet med att ta fram och förstå hur MTH1-hämmare fungerar för att behandla cancer sker över hela världen. Därför stödjer Helledaystiftelsen just nu Dr Luis Orta vid enheten för Cellbiologi vid University of Seville och hans projekt Characterization of clastogenic effects, SCE and micronuclei in neuroblastoma stem cells after MTH1 inhibitors and combinations som går ut på att förstå hur MTH1-hämmare kan fungera för behandling av barncancer.