NUVARANDE FELLOWS

Helledaystiftelsen delar ut stipendier till lovande forskare för att stödja deras fortsatta forskarkarriär. Möt de talangfulla forskarna som tagit del av våra stipendier.

Dr Maeve Long

Photo of Maeve Long

Vad studerar du?
Flera av de cancerhämmare som utvecklats i Helleday-laboratoriet påverkar målproteiner lokaliserade till mitokondrierna och påverkar reparationen av skadat DNA. Syftet med mitt arbete är att utöka vår förståelse av verkningsmekanismen för dessa mitokondriella proteiner för att förbättra befintliga terapier och identifiera nya vägar av intresse för utveckling av cancerläkemedel.

Vad gör din forskning viktig?
Genom att studera verkningsmekanismerna för proteiner i cellen får vi viktig biologisk insikt som kan hjälpa oss att förbättra befintliga terapier och identifiera nya behandlingar. För detta ändamål ingår jag i ett tvärvetenskapligt team där jag samarbetar med forskare från olika bakgrunder för att driva läkemedelsutvecklingsprojekt framåt.

Hur blev du intresserad av forskning?
När jag studerade biologi i skolan blev jag fascinerad av den inverkan som grundforskning kan ha för det biomedicinska området. Jag bestämde mig för att forska och jag är intresserad av att studera hur cellulära processer påverkas vid sjukdomar som cancer och hur dessa kan riktas mot cancertillväxt. Målet är att använda forskning för att utveckla förbättrade behandlingar och positivt påverka patienters liv.

Dr Victoriya Tsuber

Vad studerar du?
Jag studerar effekter av mutationer i cancer på aminosyrasammansättningen hos proteiner i cancercellerna. Dessutom analyserar jag data om hur olika typer av cancercellinjer påverkas av MTH1-hämmare med målet att hitta biomarkörer som kan visa vilka cancerceller som svarar på MTH-1 behandling och på så sätt kunna skräddarsy precisionsbehandling av cancer. Jag är intresserad av både cancerbiologi och alla typer av dataanalys och statistik, och jag tror att kombinera detta kan ge nya insikter om cancer.

Vad gör din forskning viktig?
Min forskning syftar till en bättre förståelse för vad som skiljer cancerceller från varandra. Jag tror att det kommer att bidra till vår förmåga att behandla varje cancer genom att slå mot dess specifika sårbarhet.

Hur blev du intresserad av forskning?
Jag har alltid varit intresserad av biovetenskap, speciellt biologi. Jag gillade oerhört mycket att studera biologi på universitetet. För närvarande är jag mycket intresserad av de enorma mängder data från biologiska processer och fenomen som dagens forskning genererar, eftersom det i hög grad har utökat möjligheterna att bättre förstå livets biologi.