OM OSS

Vi tar vetenskap till patiener

Helledaystiftelsen är en ideell välgörande stiftelse med sitt säte i Sverige. Stiftelsens syfte är att stödja och belöna allmännyttig vetenskaplig forskning inom fältet för medicin, med särskilt fokus på framtagandet av nya behandlingar ur ett biologiskt perspektiv. Fokus är att de nya behandlingsmetoderna ska komma till människor på ett kostnadseffektivt sätt i patientnära miljöer med hög akademisk integritet.

Stipendier delas ut efter särskild ansökan till lovande forskare för att stödja deras fortsatta forskarkarriär. I första hand stöds forskare, som befinner sig i ett tidigt stadium av sin karriär och som bedriver sin forskning i Sverige, men stöd av forskning baserad utomlands utesluts inte.

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen med fullständigt namn “Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning”. Helleday-stiftelsens styrelse består av forskare, läkemedelsutvecklare, en klinisk onkolog, ett juridiskt biträde och en administratör.

Har du några frågor?
Tveka inte att kontakta oss med dina frågor, tankar eller idéer.

Vår vision

Idag får 1 av 3 diagnosen cancer. Av de som drabbas överlever endast 50%. Vår vision är att dubblera den procentsatsen. Vårt mål är att bidra med långsiktig finansiering till vetenskaplig forskning för att hitta ett slutgiltigt botemedel mot cancer. Vi kan komma dit, men vi behöver din hjälp.

Publika och statliga medel delas varje år ut till forskare över hela världen. Dessa medel ger ekonomiskt stöd under en tidsbegränsad period, ofta inte längre än fem år. Vårt mål är att långsiktigt stödja forskningsprojekt för att bidra till en mer hållbar forskningsmiljö och på så sätt kunna ta behandlingar till patienter snabbare.

Information
Helledaystiftelsen bidrar till vetenskaplig forskning inom medicin genom att samla in och dela ut likvida medel för ekonomiskt stöd. Helledaystiftelsen utför ingen egen forskning.