Dr Prasad Wakchaure

Vad studerar du?
Jag designar och syntetiserar potenta MTH1 hämmare. MTH1 är ett protein som är betydande för cancer cellers överlevnad. Hämmarna är designade så dom är skadliga för cancer celler och ofarliga för friska celler, på så sätt kan vi behandla cancer utan bieffekter.

Vad gör din forskning viktig?
Som medicinsk kemist designar och syntetiserar jag små molekyler som är potenta MTH1 hämmare. Dom kemiska föreningarna hämmar MTH1 selektivt med hög potens. Min roll är att förstår SAR (Struktur Aktivitets Relationer) och använda den informationen för att designa och syntetisera hämmare med hög in vitro och in vivo effekt och säkerhet. Jag är en del av ett mycket interdisciplinärt team där jag samarbetar med forskare från andra områden för att ta våra projekt framåt.

Hur blev du intresserad av forskning?
Min nyfikenhet för kemi utvecklades till en passion för organisk kemi under mina post graduate år vid University of Pune. Där specialiserade jag mig inom syntes av naturliga produkter. I Professor Helledays grupp har jag nu möjlighet att använda mina färdigheter av att syntetisera inom området medicinsk kemi där mina kemiska föreningar kan komma att vara potenta behandlingar mot cancer.

Dr Cynthia Paulin

 

Dr Sanjay Borhade