Regler för stipendiater från Helledaystiftelsen

– Stipendier utgår till forskare för att kunna göra fri forskning inom det ämnesområde som forskaren sökt och som faller inom stiftelsens ändamål.
– Forskaren behöver vara anknuten till en akademisk forskningsinstitution för att vara behörig att söka.
– Forskningsstipendier utgår som huvudregel till disputerade forskare i början av deras karriär, dvs max 7 år från disputation, och är tänkt att stärka deras möjligheter att kunna bli självständiga forskningsgruppledare.
– Stipendietiden är maximalt 2 år.
– Ett stipendium kan inte kombineras med annat stipendium eller anställning. Om en stipendiat erhåller stipendium eller anställning är stipendiaten skyldig att omgående meddela stiftelsen.
– Efter avslutat stipendium förväntas den sökande inkomma med rapport om hur stipendiet används.
– Upptäckter och immateriella rättigheter som kan uppkomma i forskningen ägs av forskaren enligt de villkor som finns vid det lärosäte forskaren är aktiv.
– Det akademiska institutet som tar emot forskaren är fullt ut ansvarig för att den forskning som bedrivs sker enligt de etiska och andra föreskrifter som finns vid institutet.

ANSÖK
Det går att ansöka om ett stipendium från Helledaystiftelsen året runt. Endast ansökningar som är i linje med stiftelsens ändamål och strategi kan bli godkända. Skicka din ansökan till applications@helledayfoundation.org.